Địa chỉ: Thôn 3, Xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0257.3692707

Bé tham quan Bảo tàng Thiên nhiên - Cơ sở Trung Yên - 6/2017